Sempozyuma Davet (Invitation to the Symposium)

Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Eğitimciler,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği olarak her yıl sistemli olarak gerçekleştirdiğimiz bilimsel toplantıların bu yıl 8. (sekizincisini) düzenliyoruz.

 • 8. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2024) çevrimiçi (online) olarak 25-26-27 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacaktır.
 • Sempozyum Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD), ABD Portland State Üniversitesi ve Litvanya Vilnius Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
 • Sempozyuma 10 farklı ülkeden 10 akademisyen konuşmacı katılacaktır.
 • Sempozyum ana teması  “Eğitim ve Bilim” olarak belirlenmiştir.
 • Bildiri özeti gönderme süresi 20 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir.
 • Bildiri özetlerini USEAS (ISLER) web sayfası Bildiri Gönder menüsünden yükleyebilirsiniz.
 • Bildiri özetleri en az iki hakem değerlendirmesi sonucu programa alınmaktadır.
 • Sunulan bildiriler Bildiri Özetleri Kitabı, Tam Metin Bildiri Kitabı, Eğitim ve Bilim E-Kitabı olmak üzere üç farklı kitapta yayınlanacaktır.
 • İsteyen yazalar bildirilerini SEAD (J-LER) ve EKUAD (JETPR) dergisinde makale olarak yayınlayabilir.
 • USEAS Bilim Kurulu tarafından bilimsel yenilik, içerik, araştırma, yöntem, uygulama gibi yönlerden seçilen özgün çalışmalara bildiri ödülü verilecektir.
 • Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere  http://www.useas.sead.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

    Geleceğin bilim insanı, eğitimci ve araştırmacılarını yetiştirmeye katkı sağlayacak bu Sempozyuma panel, konferans, bildiri gibi sunumlarla destek verecek bütün katılımcılara Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği  olarak teşekkür ederiz.

    Sizleri 8. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu’na (USEAS 2024) bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı


Dear Academics, Researchers, and Educators,

As the Limitless Education and Research Association, we are organizing the 8th edition of our annual scientific meetings systematically this year.

 • The 8th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2024) will take place online on April 25-26-27, 2024.
 • The symposium will be organized in collaboration with the Limitless Education and Research Association (LERA), Portland State University in the United States, and Vilnius University in Lithuania.
 • 10 academic speakers from 10 different countries will participate in the symposium.
 • The main theme of the symposium is determined as “Education and Science“.
 • The deadline for submitting abstracts is April 20, 2024.
 • You can upload abstracts through the “Submit Paper” menu on the USEAS (ISLER) website.
 • Abstracts that included in the program are based on evaluations by at least two referees.
 • Presented papers will be published in three different books: The Book of Abstract, Conference Proceedings, and Education and Science E-Book.
 • Authors who wish can publish their papers as articles in the J-LER and JETPR journals.
 • The ISLER Science Committee will award paper prizes for original works selected for scientific innovation, content, research, method, and application aspects.
 • Detailed information about the symposium can be found at http://www.useas.sead.com.tr/ .

    We would like to express our gratitude to all participants who will support the symposium with presentations such as panels, conferences, and papers, contributing to the development of future scientists, educators, and researchers.

    We look forward to welcoming you to the 8th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2024) and wish you success in your endeavors.

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

President of the Limitless Education and Research Association