Sempozyum Konuları (Symposium Topics)

USEAS (2024) Sempozyum Konuları

ISLER (2024) Symposium Topics

› Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Physical Education and Game Teaching)

› Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Computer Education and Instructional Technology)

› Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim (Teaching in Integrated Classrooms)

› Çevre Eğitimi (Environmental Education)

› Değerler Eğitimi (Values Education)

› Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (Religious Culture and Moral Education)

› Eğitim Bilimleri (Educational Sciences)

› Eğitim ve Ekonomi (Education and Economy)

› Eğitim ve Öğretim Sorunları (Education and Teaching Problems)

› Eğitimde Girişimcilik ve Yenilik (Entrepreneurship and Innovation in Education)

› Felsefe ve Eğitim (Philosophy and Education)

› Fen Bilimleri (Science)

› Fen ve Mühendislik Bilimleri (Science and Engineering Sciences)

› Fen ve Teknoloji Öğretimi (Science and Technology Teaching)

› Hayat Bilgisi Öğretimi (Life Science Teaching)

› Kadın Eğitimi (Women’s Education)

› Küreselleşme ve Eğitim (Globalization and Education)

› Lisansüstü Eğitim (Graduate Education)

› Matematik Öğretimi (Mathematics Teaching)

› Müzik Eğitimi (Music Education)

› Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık (Pre-School Education and School Preparation

› Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam (Teacher Training and Employment)

› Ölçme ve Değerlendirme (Measurement and Evaluation)

› Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi (Special Education and Inclusive Education)

› Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Guidance and psychological counseling

› Sağlık Eğitimi (Health Education)

› Sanat Eğitimi (Art Education)

› Sosyal Bilgiler Öğretimi (Teaching Social Studies)

› Sosyal Bilimler (Social Sciences)

› Teknoloji ve Materyal Tasarlama (Technology and Material Design)

› Temel Eğitim (Primary Education)

› Türkçe Öğretimi (Turkish Teaching)

› Yabancı Diller Öğretimi (Foreign Language Teaching)

› Yabancılara Türkçe Öğretimi (Teaching Turkish to Foreigners)

› Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme (Adult Education and Lifelong Learning)