Önemli Tarihler (Important Dates)

USEAS (2024) Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme TarihiBaşlamıştır. 
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih20 Nisan 2024
Kabul Edilen Bildirileri Açıklama22 Nisan 2024
Katılım Ücreti Erken Ödeme 01 Ocak 2024-22 Nisan 2024
Katılım Ücreti Geç Ödeme 23 Nisan 2024 –25 Nisan 2024
Sempozyum Tarihleri25-26-27 Nisan 2024
Bildiri Tam Metin Gönderme01 Mayıs  2024- 30 Temmuz 2024

Important Dates for ISLER (2024)

Abstract Submission DateOngoing.
Deadline for abstract submissions20 April 2024
Notification of Acceptance22 April 2024
Early Payment Registration Fee01 January 2024-22 April 2024
Deadline for Registration Fee23 April 2024 –25 April 2024
Symposium Dates25-26-27 April 2024
Full Paper Submission01 May  2024- 30 July 2024