Kayıt ve Ödeme (Registration and Payment)

USEAS (2024) Kayıt ve Ödeme

1. Katılımcıların USEAS 2024 Kayıt Formunu doldurması gereklidir. Katılımcı Kayıt Formu için tıklayınız.

2. Sempozyumda sözlü ve poster  bildiri için katılım ücreti yatırılması gereklidir. Birden fazla bildiri ile katılanlar tek katılım ücreti öderler.

3. Bir katılımcı tek veya çok yazarlı en fazla 3 bildiri (sözlü/poster) ile katılabilir.  

4. Sözlü ve  poster  bildiriler için aynı katılım ücreti ödenir.

5. Ortak yazarlı bildirilerde katılım belgesi almak isteyen her yazar ücret ödemelidir.

6. Ödenen katılım ücreti iade edilmez.

7. SEAD üyelerine katılım ücreti 50 TL indirimlidir. Üye olmak için tıklayınız.

8. Katılım ücretine bilimsel program, katılım belgesi, e-özet ve e-bildiri kitabı  dahildir. 

9. Ödeme  makbuzuna ad-soyad yazılmalı ve USEAS 2024 katılım ücreti  olduğu belirtilmelidir.

10. Bildirilerin Sempozyumda sunulması için katılım ücreti  24 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmelidir.

11. Dinleyicilere katılım belgesi verilir.

Katılım Türü (Sözlü ve Poster Bildiri)Erken KayıtGeç Kayıt
Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)550 TL600 TL
Öğretim Elemanı (Arş. Gör.,Öğr. Gör., Uzman)
Öğretmen ve diğer meslekler
450 TL500 TL
Öğrenci (Çalışmayan Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler)
Dinleyiciler
350 TL400 TL


Banka Hesap Bilgileri

Türkiye İş Bankası
Hesap SahibiSınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD)
Şube AdıAnkara Cebeci  Şubesi
Hesap Numarası4205- 2345623
IBANTR50 0006 4000 0014 2052 3456 23

Registration and Payment for ISLER (2024)

1. Participants must fill out the ISLER 2024 Registration Form.  Click Here for the registration form.

2. Payment of the participation fee is required for oral and poster presentations at the symposium. Participants presenting multiple papers pay a single participation fee.

3. A participant can present up to 3 papers (oral/poster), either single or multi-authored. 

4. The same participation fee is taken for both oral and poster presentations.

5. Each author who requests to receive a certificate of participation in co-authored papers must pay a fee.

6. The paid participation fee is non-refundable.

7.  SEAD members receive a discount of 50TL on the participation fee. Click here to become a member.

8. The participation fee includes scientific program, participation certificate, e-abstract, and e-paper book. 

9. The participant’s full name must be written on the payment receipt, specifying that it is for ISLER 2024 Participation Fee.

10. The participation fee must be paid due to date April 24, 2024, for papers to be presented at the Symposium.

11. Participants attending as listeners will receive a participation certificate.

Type of Participation (Oral and Poster Presentation)Early RegistrationLate Registration
Faculty Member (Prof., Assoc. Prof., Asst. Prof.)550TL600TL
Academic Staff (Research Assistant, Instructor, Specialist) Teachers and other professions450TL500TL
Students (Non-working Undergraduate and Graduate Students) and Listeners350TL400TL


Bank Account Information

Türkiye İş Bankası 
Account HolderSınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD)
Branch NameAnkara Cebeci  Branch
Account Number4205- 2345623
IBANTR50 0006 4000 0014 2052 3456 23